top of page

Mijn naam is Nathalie Cuypers. Sinds de middelbare school ben ik me steeds meer gaan interesseren in het menselijk functioneren, meer bepaald welke impact gevoelens, gedachten,... op ons kunnen hebben. Dankzij mijn opleidingen ben ik in de mogelijkheid geweest om daar een breed zicht op te krijgen.

We komen allemaal wel eens in woelig vaarwater terecht. Je kan in de knoop zitten met jezelf of moeilijkheden ondervinden in je relatie met anderen. Vroeg of laat overkomt het iedereen en meestal lukt het wel om je problemen op eigen kracht of met behulp van je partner, familie of vrienden te overwinnen.

Maar soms ligt het moeilijker en wil je er graag met een onafhankelijk iemand over praten. Iemand die, in alle vertrouwen, je ondersteunt en samen onderzoekt wat jij nodig hebt om met de ervaren moeilijkheden om te gaan. Jongeren, volwassenen, gezinnen en koppels kunnen bij mij terecht voor psychologische ondersteuning en begeleiding.

Naast deze ondersteuning kunnen zowel kinderen, (jong) volwassenen en ouderen bij mij terecht voor psychodiagnostisch onderzoek (o.a. intelligentiebepaling, neuropsychologisch onderzoek, …).

Opleiding en werkervaring

Ik ben gestart met de opleiding ‘Toegepaste Psychologie’, waarna ik verder gestudeerd heb om mijn master in de ‘Klinische Psychologie, optie volwassenen’ aan de KuLeuven te behalen. Ik vind het belangrijk om me te blijven bijscholen en nieuwe opleidingen te volgen. Dit heeft ervoor gezorgd dat ik, sinds mijn afstuderen verscheidene opleidingen gevolgd heb o.a. “Acceptatie en Commitment Therapie”, “Zelfmoordpreventie”, alsook “Psyche en Gewicht”. Momenteel ben ik een postgraduaat opleiding aan het volgen rond ‘Psychodiagnostiek’ en hoop ik mijn kennis rond diagnose vorming hierdoor uit te breiden.

 

Tijdens mijn opleidingen heb ik verscheidene stages doorlopen, waardoor ik heb kunnen samenwerken met verschillende mensen. Ik heb stage gelopen in het Sint-Elisabeth Ziekenhuis te Antwerpen, Indigo (opvangcentrum voor kinderen) te Sombeke, alsook in het Sint-Jozefziekenhuis te Turnhout (PAAZ). Nadat ik ben afgestudeerd heb ik de kans gekregen om als psycholoog werkzaam te zijn op de Psychiatrische Afdeling van een Algemeen Ziekenhuis en nadien ben ik tewerkgesteld geweest op de dienst oncologie van het AZ Turnhout.

Contact

Tel.: 0499/ 13 42 55

Erkenningsnummer: 902114914
bottom of page