Lien

foto%2520Lien%2520C%2520_edited_edited.j
Erkenningsnummer: 932122909

Hallo,

 

Ik ben Lien, klinisch volwassenpsychologe en daarnaast ook relatie- en gezinstherapeute in opleiding. Vanuit de systeemtheoretische – en herstelgerichte visies vind ik het betrekken van het systeem (partner, gezin of andere familieleden) van de cliënt(e) zeer waardevol om gericht op de hulpvraag te kunnen inspelen. Als individu heb je namelijk invloed op jouw systeem en dit is wederzijds: eigen bezorgdheden worden (deels) ook bezorgdheden van jouw omgeving en jouw omgeving heeft dus ook invloed op jouw individuele moeilijkheden. Ik geloof hierdoor sterk in de kracht van het werken met de hulpvraag van de cliënt(e)(n) met oog voor het bredere systeem. De bezorgdheden en het lijden van het individu en het systeem worden beschouwd als het centraal uitgangspunt, in plaats van de pathologie of een mogelijke diagnose. Er wordt gefocust op onderliggende patronen, samen op zoek gaan naar haalbare stappen richting verandering, en zorg-op-maat, met oog voor krachten, kwetsuren en hoop.

(Jong)volwassenen, ouderen, koppels, gezinnen en families kunnen bij mij terecht voor psychologische ondersteuning en therapeutische begeleiding.

Opleiding en werkervaring

Ik ben afgestudeerd als master in de klinische - en gezondheidspsychologie, optie volwassenen, aan de KU Leuven. Tijdens mijn masterstage in OPZ Geel heb ik ervaring binnen divisie Ouderen opgedaan (opname-afdeling, dagkliniek en SP-eenheid). Hierna heb ik ook als jobstudent in de dagkliniek voor ouderen gewerkt.

In het werkveld ben ik bij PZ Sint-Annendael (SAD) te Diest gestart als begeleidster binnen Beschut Wonen, waarna ik dit combineerde met een job binnen het Mobiel Team (2B) en het aanmeldingsteam van de extramurale zorg. Nadien verving ik intramuraal enkele psycholoog-collega’s op de opname-, rehabilitatie- en langdurige zorgafdeling, alsook binnen psychotherapeutisch dagcentrum De Verdieping. Verder werkte ik tijdens een zwangerschapsvervanging als coördinator en psycholoog binnen de ambulante polikliniek De Veste, de gerontopsychiatrische afdeling en het outreach-team van enkele woonzorgcentra in regio Vlaams-Brabant.


In september 2019 startte ik ook als zelfstandige psychologe in bijberoep binnen de polikliniek van SAD. Diezelfde tijd ben ik ook aan mijn systeemgerichte psychotherapieopleiding bij UPC Context (Kortenberg, KU Leuven) begonnen. Sinds mei 2020 ben ik voltijds werkzaam als psychologe op de PAAZ en dagkliniek van AZ Turnhout, campus Sint-Jozef. Hierdoor heb ik ook de beslissing genomen om mijn zelfstandig werk in ‘Praktijk in Turnhout’  verder te zetten.

Contact